Zalando: Media Solutions-Chef Hubert geht

Zalando verliert einen Spitzenmanager. Martin Hubert, Vice President von Zalando Media Solutions und CEO der Tochterfirma Nugg.ad …
(Orginal – Story lesen…)